Travní směsi


Travní směs -

Směs pro vinice a sady

 Nízkoprodukční směs je sestavená z nízkých trávníkových odrůd s malým nárůstem biomasy a dobrou pokryvností. Složení ji předurčuje především na sušší stanoviště. Travní porost zabraňuje rozšíření nežádoucích plevelů, čímž umožňuje omezené používání herbicidů a zvyšuje únosnost povrchu půdy.

Využití:
zatravnění vinic a sadů

Vytrvalost:
vysoká

Výsevek:
55–70 kg/ha

Složení:
Kostřava červená (Festuca rubra) 40 %
Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 30 %
Lipnice luční (Poa pratensis) 10 %
Jetel plazivý (Trifolium repens) 5 %
Kostřava drsnolistá (Festuca ovina) 15 %

TOP
Odborné poradenství
Mapa webu