Travní směsi


Travní směs - Pastevní

Pastevní

Směs složená z vytrvalých travních druhů, dobře obrůstá, odolná proti sešlapávání. Kombinovaný způsob využití (spásání a sečení) s kvalitním
ošetřením zajistí vysokou produkci biomasy v delším časovém období.

Využití:
1 seč, pastva

Vytrvalost:
5–7 let

Výsevek:
33–35 kg/ha

Složení:
Bojínek luční (Phleum pratense) 20 %
Kostřava luční (Festuca pratensis) 18 %
Lipnice luční (Poa pratensis) 10 %
Festulolium 15 %
(Lolium multifloru x Festuca arundinacea)
Kostřava červená (Festuca rubra) 12 %
Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 20 %
Jetel plazivý (Trifolium repens) 5 % 

TOP
Odborné poradenství
Mapa webu