Travní směsi


Travní směs - Luční do sušších podmínek

Luční do sušších podmínek

Luční směs obohacená o travní druhy dobře reagující na nižší vláhové úhrny, takže i v sušších oblastech poskytne dostatečné množství píce. Při omezeném počtu sečí lze nechat jednotlivé druhy trav vysemenit a zabezpečit tak obnovu travního porostu bez vysokých nákladů. Takové luční travní společenstvo vydrží více let.

Využití:
zelená píce, siláž ze zavadlé píce, seno

Vytrvalost:
5–7 let

Výsevek:
33–35 kg/ha

Složení:
Kostřava luční (Festuca pratensis) 20 %
Kostřava červená (Festuca rubra) 23 %
Festulolium (Lolium multifloru x Festuca arundinacea) 25 %
Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 15 %
Lipnice luční (Poa pratensis) 10 %
Jetel luční (Trifolium pratense) 7 % 

TOP
Odborné poradenství
Mapa webu