Travní směsi


Travní směs - Intenzivní jetelotravní

Intenzivní jetelotravní

Intenzivní produkční směs s vyšším podílem jetelovin, která na kvalitní orné půdě poskytuje tři seče ročně. Rychlé obrůstání zajišťuje intenzivní produkci
bílkovinné píce s vysokým podílem sacharidů během celé vegetace. Je využitelná zejména na senáž i na zelenou píci, bez zvýšeného nároku na intenzivní dusíkatou výživu.

Využití:
zelená píce, siláž ze zavadlé píce

Vytrvalost:
1–2 roky

Výsevek:
18–20 kg/ha

Složení:
Jetel luční (Trifolium pratense) 60 %
Festulolium (Lolium multifloru x Festuca arundinacea) 25 %
Kostřava luční (Festuca pratensis) 15 % 

TOP
Odborné poradenství
Mapa webu